Βιογραφικό

Πανίδου Μινώα - Καλλιόπη

Ψυχολόγος - Ψυχαναλύτρια

Εκπαίδευση

BSc Psychology & Sociology, Teesside University, Middlesbrough, United Kingdom (Σεπτέμβριος 1999)

 • Αναγνώριση Ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (Σεπτέμβριος 2005)

MA Psychoanalysis, Middlesex University, London, United Kingdom (Μάρτιος 2005)

 • Thesis: What were the main points in Freud’s and Lacan’s evolution on the theory of the psychoses and especially on paranoia, from the Neuro-Psychoses to the Borromean Knot’
 • Αναγνώριση Ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (Μάρτιος 2005)

  MMPI-2 TM Minessota Multiphasic Personality Inventory-2TM , ISON Psychometrica, Θεσσαλονίκη (Οκτώβριος 2009)

  • Εκπαίδευση στη χορήγηση, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την παραγωγή έκθεσης ανάλυσης της προσωπικότητας με βάση τις σταθμισμένες κλίμακες του τεστ ψυχοπαθολογίας MMPI-2 TM

  Παιγνιοθεραπεία (Playtherapy), ISON Psychometrica, Θεσσαλονίκη (Οκτώβριος, 2010)

  • Εκπαίδευση στις έννοιες και μεθόδους της μη παρεμβατικής προσωποκεντρικής παιγνιοθεραπείας. Βιωματικές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες με εφαρμογή σε παιδιά και ενήλικες.

  Ψυχαναλυτική Προβολική Δοκιμασία Rorschach, ISON Psychometrica, Θεσσαλονίκη (Ιανουάριος 2011)

  • Εκπαίδευση στην χορήγηση, στην ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων με βάση το τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach. Διάγνωση ψυχωτικής ή μη οργάνωσης και διαταραχών προσωπικότητας και καθορισμός θεραπευτικών στρατηγικών.

   Πρόγραμμα Κλινικής Εκπαίδευσης στην Ψυχική Υγεία, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Παπαγεωργίου & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη (Οκτώβριος 2011)

   • Δίπλωμα Κλινικής εκπαίδευσης στην ψυχική υγεία.
    Κατάρτιση πτυχιούχων ψυχολόγων στην Κλινική Πράξη. Ενότητες: Εργασιακά θέματα.
   • Κλινική πρακτική και ψυχομετρικά εργαλεία (τεστ προσωπικότητας, ποιότητας ζωής, αυτοαναφοράς, ψυχιατρικές κλίμακες). Κλινική νευροψυχολογία και νευροψυχολογικές δοκιμασίες. Διαγνωστική εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ανηλίκων

   Πιστοποίηση Πρωτοκόλλων Nilvad και CDF για ψυχομετρικά τεστ Νόσων Alzheimer’s και Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, Α’ Νευρολογική Κλινική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη (2012-2013)

   • Κατάρτιση στα ψυχομετρικά εργαλεία Nilvad και CDF.
   • Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα φαρμακευτικών εταιριών σε ασθενείς με Νόσους Alzheimer’s και Σκλήρυνσης κατά Πλάκας

   Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πράξη: Ζητήματα Ψυχοπαθολογίας . Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρία, Θεσσαλονίκη (Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014)

   • Κατάρτιση πτυχιούχων στην Κλινική Ψυχαναλυτική Πράξη.
   • Παρουσίαση περιστατικών
   • Εποπτική συζήτηση και ανάλυση περιστατικών

   Εποπτικά εργαστήρια για επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

   Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρία, Θεσσαλονίκη (Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016)

   • Κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην Κλινική Ψυχαναλυτική Πράξη.
   • Παρουσίαση περιστατικών
   • Εποπτική συζήτηση και ανάλυση περιστατικών

   Εποπτικά εργαστήρια για επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

   Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρία, Θεσσαλονίκη (Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

   • Κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην Κλινική Ψυχαναλυτική Πράξη.
   • Παρουσίαση περιστατικών
   • Εποπτική συζήτηση και ανάλυση περιστατικών

   Εμπειρία

   Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου για όλη την Επικράτεια (Οκτώβριος 2005) Αριθμός Πρωτ. 24/21105

   Προϊσταμένη Ψυχολογικού Τμήματος του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης ‘η Αναγέννηση’(Μάρτιος 2005 – Αύγουστος 2010) (Νέα Ραιδεστός, Θέρμη)

   • Δημιουργία και οργάνωση του ψυχολογικού τμήματος του κέντρου αποκατάστασης
   • Σειρά ομιλιών και σεμιναρίων προς το νοσηλευτικό τμήμα. Κεντρικό θέμα ομιλιών: Κατηγορίες παθήσεων και των αντίστοιχων ψυχολογικών θεραπειών καθώς και η αξιοποίησή τους από το νοσηλευτικό τμήμα’ (Μάρτιος-Δεκέμβριος 2007)
   • Διαχείριση κρίσεων
   • Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς για την διοργάνωση των εορτών του κέντρου αποκατάστασης
   • Ομιλίες και αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
   • Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς για την επανένταξη των ασθενών
   • Συμμετοχή στην εβδομαδιαία διεπιστημονική ομάδα-Ανάλυση κλινικών περιστατικών (2005-2010)
   • Χρήση ψυχομετρικών δοκιμασιών (Ενδεικτικά: FLP, ΜΜSΕ, WAIS και Κλίμακες για πόνο, άγχος, λειτουργικότητα και κατάθλιψη)
   • Παραγωγή ατομικών εκθέσεων αξιολόγησης ασθενών
   • Ατομικές θεραπείες ασθενών . Παθήσεις: ΑΕΕ, ΚΝΜ, ALS, MS, Guillain Barré, ΚΕΚ και ορθοπεδικά περιστατικά
   • ‘Στήσιμο’, οργάνωση και συμμετοχή ως group leader εβδομαδιαίων ομάδων κοινωνικοποίησης-δεξιοτήτων ασθενών : Ομάδες εργόχειρου, μουσικοθεραπείας και κεραμικής.
   • ‘Στήσιμο’, οργάνωση και συμμετοχή ως group leader εβδομαδιαίων βιωματικών ομάδων: ‘Κάκωση νωτιαίου μυελού’, ‘Σκλήρυνση κατά πλάκας’ και ‘Guillain barré’
   • Παραγωγή εκθέσεων αξιολόγησης ομάδων
   • Ψυχολογική υποστήριξη συνοδών
   • Προϊσταμένη Ψυχολογικού Τμήματος (Ιούνιος 2006 – Μάρτιος 2008)

   Πρότυπο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων (Νέοι Επιβάτες, Θερμαϊκος)

   • Δημιουργία και οργάνωση του ψυχολογικού τμήματος του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων
   • Χρήση ψυχομετρικών δοκιμασιών (Ενδεικτικά: GDS, MMSE)
   • Παραγωγή ατομικών εκθέσεων αξιολόγησης γηριατρικών ασθενών
   • Ατομικές θεραπείες γηριατρικών ασθενών
   • Ομάδες κοινωνικοποίησης-δεξιοτήτων γηριατρικών ασθενών
   • Παραγωγή εκθέσεων αξιολόγησης ομάδων
   • Ατομική ψυχολογική υποστήριξη συνοδών
   • Συνεργασία με κοινωνικό λειτουργό και κοινωνικούς φορείς
   • Υποστήριξη νοσηλευτικού προσωπικού

    Ψυχολόγος (Ιούνιος 2006 – Έως σήμερα)

    Προσωπικό μου Γραφείο (Αλεξάνδρου Σβώλου 29, Κέντρο, Θεσσαλονίκη)

    • Ψυχανάλυση (ατομική) σε Εφήβους και Ενήλικες (Ειδίκευση σε Νευρώσεις, Κατάθλιψη και Άγχος)
    • Χρήση ψυχομετρικών δοκιμασιών, όπου χρειάζεταΙ (Ενδεικτικά: MMSE, MMPI-2 TM , WAIS, FLP, Rorschach)
    • Αξιολόγηση ασθενών, παραγωγή ατομικών εκθέσεων και θεραπευτικού πλάνου
    • Συνεργασία με ψυχιάτρους, ψυχαναλυτές, ψυχολόγους και ψυχιατρικά ιδρύματα, όπου χρειάζεται.

    Ψυχολόγος (Εθελοντική συμμετοχή) (2010 – 2012)

    Ελληνική Εταιρία Σκλήρυνσης κατά πλάκας (Θεσσαλονίκη)

    • Ψυχανάλυση (ατομική) σε Εφήβους και Ενήλικες με Σκλήρυνση κατά Πλάκας
     Ψυχολόγος (Εθελοντική συμμετοχή) (2010 – 2012)

    Χαμόγελο του παιδιού, παιδοογκολογικό τμήμα Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (Θεσσαλονίκη)

    • Δημιουργική απασχόληση νοσηλευόμενων καρκινοπαθών παιδιών και υποστήριξη συνοδών

    Ψυχολόγος στην Ελληνική Αστυνομία (19/11/2012 – 30/6/2013)

    Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Διεύθυνση Αλλοδαπών (Ξάνθη και Θεσσαλονίκη)

    • Ατομικές συνεδρίες μεταναστών στα κρατητήρια.
    • Συγγραφή αναφορών
    • Συνεργασία με αστυνομικούς, μεταφραστές και κοινωνικούς λειτουργούς για τη διατήρηση της τάξης και την αποτροπή αναταραχών (π.χ. απεργιών πείνας)

    Ψυχολόγος-Εξωτερική Συνεργάτιδα ως Ερευνήτρια (2012 – 2019)

    Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (Θεσσαλονίκη)

    • Συμμετοχή σε Ερευνητικά Πρωτόκολλα φαρμακευτικών Εταιριών (Nilvad, Betaferone)
    • Χορήγηση ψυχομετρικών τεστ σε ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και Νόσο Alzheimer.
    • Αξιολόγηση Ψυχομετρικών τεστ και ενημέρωση αντίστοιχης Πανευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων

    Ομιλήτρια σε Ιατρικά Συνέδρια

    1. Ημερίδα ‘30 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Σκλήρυνσης κατά Πλάκας’, ΜΟΝΕΥ SHΟW, Hyatt, Θέρμη (Δεκέμβριος 2007)
    2. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα (Νοέμβριος 2008)
    3. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΝΕ (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας) ‘Νοσηλευτική: Ασφάλεια και Ποιότητα στο Εργασιακό Περιβάλλον’, Λευκάδα (Μάιος, 2008)
    4. Ιατρικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, Hyatt, Θέρμη (Νοέμβριος 2011)
    5. Ενημερωτική εσπερίδα ‘Σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση’,
    6. Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη (Νοέμβριος 2012)
    7. 2ο Διεθνές Ιατρικό Επιστημονικό Συνέδριο Βιοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη, Γ’ Ψυχιατρική Κλινική και τμήμα Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, The MET Hotel, Θεσσαλονίκη (Μάρτιος 2012)
    8. Εκδήλωση BMyLife-Improve your Everyday Life, Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης ‘Αρωγή’, Θεσσαλονίκη (Μάρτιος 2012)
    9. Ενημερωτική Εσπερίδα για την worldMSday με γενικό τίτλο ‘Σύγχρονες θεραπευτικές
    10. Εξελίξεις στη ΣΚΠ’, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη (Μάιος 2012)
    11. 1ο Διακλινικό Συμπόσιο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, ‘Πρώϊμη θεραπεία και διαφορική διάγνωση για τη μείωση του ποσοστού λανθασμένων διαγνώσεων της ΣΚΠ’, Α’ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. και Ελληνική Νευρολογική Εταιρία, Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, (Μαϊος-Ιούνιος 2013)
    12. Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Limneon Resort Hotel, Καστοριά (Μάιος 2012)
    13. 3ο Διακλινικό Συμπόσιο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, ‘Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στην πολλαπλή σκλήρυνση. ΣΚΠ: Ψυχοσεξουαλική και νευρολογική προσέγγιση’, International Society of Brain and Behaviour (ISBB), Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία (ΕΨΕ) και Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, The MET Hotel, Θεσσαλονίκη (Μάϊος 2016)
    14. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής και 31η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ειδικευόμενων Ψυχιάτρων, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Thraki Palace, Αλεξανδρουπολη (Απρίλιος 2016)
    15. 4ο Διακλινικό Συμπόσιο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, ‘Η νέα εποχή στη θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης’, International Society of Brain and Behaviour (ISBB), Α’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με έδρα το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη (Μάϊος 2017) -Χορήγηση 11 μορίων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME Credits)

    Παρουσιάστρια Αποτελεσμάτων-Poster από Προσωπική Ιατρική Έρευνα σε Ιατρικά Συνέδρια

    1. 6th Mediterranean Congress of the Portuguese Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Βιλαμούρα, Πορτογαλία (Οκτώβριος 2006)
     Τίτλος έρευνας: ‘Maxi-Mental Examination Of Various Neuropsychological Functions: Evidence From Greek Normal Subjects And Subjects With Various Neurological Diseases’
    2. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα (Νοέμβριος 2008) Τίτλος έρευνας: ‘Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην ψυχολογική κατάσταση, την υποκειμενική και την αντικειμενική αίσθηση της πραγματικότητας των νέων με κάκωση νωτιαίου μυελού’
    3. 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών, Ξενοδοχείο ‘Grand Hotel Palace

    Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

    Επικοινωνήστε μαζί τηλεφωνικά ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας

    Μετάβαση στο περιεχόμενο